Změna údajů na faktuře (daňovém dokladu)

Žádáte-li o změnu odběratele na faktuře, zašlete prosím vyplněný formulář (Žádost o změnu odběratele na faktuře) společně s originálem faktury e-mailem na adresu:
ekonom@vypocetnitechnika.eu popřípadě poštou na naši kontaktní adresu.

Odběratele lze na faktuře změnit do 20. dne následujícího měsíce od data vystavení faktury (než je doklad zařazen do soupisky odvodu DPH).

Změna je možná pouze z konkrétního odběratele na jiného, přičemž na žádosti oba potvrzují svůj souhlas s touto změnou podpisem.

Upozorňujeme, že v případě, že formulář nebude řádně a úplně vyplněn, nemůže být Vaše žádost kladně vyřízena. Děkujeme za pochopení.

Formulář ke stažení zde